Özel Eğitim - Sekoya Çocuk Merkezi

Özel Eğitim

ozel-egitim

Toplumsal yaşamda her bireyin bir rolü ve kendine ait özellikleri vardır. Bu özellikler bireysel farklılaşmanın kaynağını oluşturur. Farklılıklar aslında her bireyin kendine özgü olduğunu, her bireye göre değişen ve gelişen bilişsel, sosyal, bedensel ve duygusal basamakları içerir. Bazı bireyler bilişsel davranışlarda, duyusal motor özelliklerde, iletişim becerilerinde ve motor işlevlerde yaşıtlarından farklılık göstermektedir. Bu gelişim alanlarındaki bir ya da birden fazla sergilenemeyen beceri, bireyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Gelişim alanlarındaki sergilenemeyen becerilerden dolayı yaşamı olumsuz yönde etkilenen bireyler için genel eğitim hizmetleri bazen bireyin potansiyelini sergileyebilmesi için ihtiyacını karşılayamayabilir. Bu durumu yaşayan bireyler kendilerine ve ihtiyaçlarına özgü birey odaklı hazırlanmış; onun ilgi ve meraklarına göre yapılandırılmış, yaşıtları ile olan benzerliklerini ve farklılıklarını dikkate alan, gelişmekte ve değişmekte olan dünyaya ayak uydurmalarını sağlayacak bir özel eğitime gereksinim duyabilirler.

Özel eğitim; özel gereksinimli bireylerin eğitim, sosyal ve tüm gelişim alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri; bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak, uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak tanımlanabilir. Tanımda da görüleceği üzere özel gereksinimli bireylere verilen eğitimde yine bu bireyler için özel olarak hazırlanmış eğitim programları ve etkili öğretim yöntemleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte özel gereksinimli bireylerin eğitimi, her öğrencinin kendi ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda kendilerine sağlanan eğitim faaliyetlerinden en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla önceden belirlenen ortamlarda yürütülür.

Bununla beraber özel eğitim; gereksinim duyan bireylerin bağımsız yaşamını desteklemek, bireyin toplum içindeki rollerini gerçekleştirmek, iş birliği içinde çalışabilen,sosyal çevreye uyumlu ve mutlu bireyler olma halini; bağımsız yaşamayı ve buna yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini; bireyin yeterlilik, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaşama hazır bir birey olma halini amaçlar.

Özel Gereksinimli Bireyler Kimlerdir?

Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri açısından akranlarından ve yaşına uygun olarak beklenilen düzeyden farklılık gösteren bireyler olarak tanımlanabilir. Bu terim aynı zamanda bir yelpaze terim olup birbirinden farklı özelliklere sahip bireyleri içermektedir. Yetersizlik durumları farklı nedenlerle ve farklı zamanlarda ortaya çıkmış eğitim ihtiyaçları birbirinden farklı türde bireyleri kapsayan bir terimdir. Her çocuğun ihtiyaçları göz önüne alındığında özel birtakım gereksinimlere ihtiyaç duymakta ve eğitim ihtiyaçları farklılaşmaktadır. Her eğitim basamağını düşündüğümüzde ise özel gereksinimli bireyler; duyusal, duygusal, gelişimsel ve öğrenme problemleri nedeniyle ek desteğe ihtiyaç duymakta olan bireyler olarak tanımlanmaktadır.

Özel gereksinimli bireylerin yetersizlik gösterdikleri alanlara göre şu şekilde sınıflandırılmaktadır;

 • Zihinsel Yetersizlik
 • İşitme Yetersizliği
 • Görme Yetersizliği
 • Ortopedik Yetersizlik
 • Kas ve Sinir Sistemi Yetersizlikleri
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Çoklu Yetersizlik
 • Duygusal ve Davranış Bozukluğu
 • Süreğen Hastalık
 • Otizm ve Spektrum Bozukluğu •Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Üstün Yetenek

Sınıflandırmanın amacı; eğitsel ve tıbbi tanı ile bireyin ihtiyaç ve gereksinimlerinin doğru belirlenip ona yönelik bir eğitim planının oluşturulmasıdır. Böylece özel eğitim; bireyin tüm gereksinimlerini, gelişim alanlarına göre inceleyerek bağımsız yaşamını desteklemek ve sosyal çevreye uyumunu sağlamak adına hazırlanarak, bireyin toplumdaki rolünü benimseyip sürdürmesi adına inşa edilen bir eğitim sürecidir.

Diğer Hizmetlerimiz

Oyun Terapisi
Ön Başvuru Formu
İnsan Kaynakları

Desteğe İhtiyacınız Var mı?

Bize ulaşarak destek alın.

İsim (*)

Telefon (*)

E-Posta (*)

İlgili Hizmet

Mesajınız