Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hizmetleri - Sekoya Çocuk Merkezi

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Muayenesi, Tanı ve Tedavi Hizmetleri

ergen ve çocuk psikiyatri

0-18 yaş aralığındaki bebek, çocuk ve ergenleri kabul eder. Bununla beraber tedavi gören hastaların takibini 21 yaşına kadar devam ettirir. Çocuk ve ergenlerde görülen psikolojik sorunların değerlendirmesi ve müdahalesine yönelik olarak yapılan yaklaşık bir saat süreli gözlem ve görüşmeye dayanan hizmetlerimizi kapsamaktadır.

İlk görüşmedeki temel yaklaşımımız;

Genel muayenede önce çocuk ya da ergenle etkileşim içeren onun düzeyine uygun bir iletişim yöntemi “oyun ya da sohbet” ile gerekli inceleme, aileden alınan detaylı bilgiler ve nöropsikolojik taramaların yapılarak teşhisin belirlenmesi

Gerekli durumlarda Nörolojik muayene, Kardiyovasküler, Nörobiyokimyasal, Nöroenflamatuar, Nöroendokrin, Toksik Tarama, Klinik Farmakogenetik Değerlendirmeye yönlendirilmesi

Elde edilen tüm verilerin ışığında bilimsel olarak en uygun yöntemlerle tedavinin planlanması, güçlü ve yeterli yöntemler ışığında psikolojik ve eğitsel yönlendirme ve planlamanın yapılmasıdır.

Çalışma alanlarımız;

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Otizm, otistik spektrum bozukluğu
 • Uyku sorunları
 • Yeme problemleri
 • Konuşma bozuklukları (kekemelik, geç konuşma, yeterli düzeyde konuşamama vb.)
 • Gelişimsel gerilik
 • Tuvalet alışkanlıkları (alt ıslatma, organik olmayan kabızlık vb.
 • Zekâ geriliği
 • Davranış bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma vb.)
 • Öğrenme bozuklukları (disleksi vb.)
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntılar vb.,)
 • Duygu durum bozukluğu
 • İnternet ve bilgisayar teknolojileri aşırı kullanımı
 • Ergenlik dönemi patolojileri
 • Ergenlik dönemine geçişte yaşanan sorunlar
 • Travma
 • Boşanma, yas kronik hastalıklarla başa çıkma
 • Depresyon
 • Sınavlara hazırlıkla ilgili sorunlar
 • Sınav kaygısı
 • Kaygı (anksiyete) bozuklukları (ayrılma kaygısı, sosyal fobi vb)
 • Organik nedenlerle açıklanamayan baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik şikâyetler
 • İntihar düşünceleri
 • Kendine zarar verme
 • Madde kullanımı
 • Tik bozukluğu
 • Okul reddi
 • Kişilik sorunları
 • Arkadaş uyumsuzluğu
 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • Dissosiatif bozukluk
 • Psikoz (şizofreni vb.) Ve bipolar bozukluk
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozuklukları
 • Davranış Bozuklukları
 • Disleksi
 • Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk
 • Depresyon
 • Zeka Gerilikleri
 • Kaygı Bozuklukları
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Tik Bozukluğu
 • Çocuklarda Tik Bozuklukları
 • Karşı Gelme Bozukluğu
 • Duygudurum Bozuklukları
 • Özgül Öğrenme Bozuklukları (disleksi-disgrafi-diskalkuli)
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Psikotik Bozukluklar
 • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

Ayrıca okullara, oyun gruplarına, kreşlere eğitim danışmanlığı, halkı bilinçlendirmeye yönelik projeler, sosyal hizmet uygulamaları ve danışmanlık hizmetleri, psikometrik değerlendirmeler ve erken müdahale, toplumsal farkındalık ve koruyucu bilinçlendirme çalışmaları da hizmetlerimiz kapsamındadır.

 

Münevver Özaydın Ergoterapist

Münevver Özaydın Ergoterapist

Diğer Hizmetlerimiz

Özel Eğitim
Oyun Terapisi
Ön Başvuru Formu
İnsan Kaynakları
Gelişim Tarama ve Zeka Testleri Uygulaması

Desteğe İhtiyacınız Var mı?

Bize ulaşarak destek alın.

İsim (*)

Telefon (*)

E-Posta (*)

İlgili Hizmet

Mesajınız