Blog - Sekoya Çocuk Merkezi

Blog

Her Göze Çarpan Detay Duyu Bütünleme Problemi Midir?

Duyusal bütünlemenin beyin gelişimi ve bedensel gelişime çokça katkı sağladığını sıklıkla vurgularım. Beyindeki duyusal alanlara; uygun zengin çevre ve 0-3 yaş dönemi bağlanma ile ilgili detaylar sağlanır ise duyusal sürecin sağlıklı gelişim göstereceğini ve kendini durmadan güncelleyeceğini söyleyebilirim. 0-3 yaş döneminin ardından duygu, davranış ve duyusal bütünleşme yaşam boyu devam eder. Peki etkilenen kısım, duyusal […]

Yürüme ve Yürüteç Kullanımı

Normal motor gelişim kabaca baş kontrolü, dönme, oturma, emekleme, dizüstü ve yürüme aşamalarından oluşur. Bebek ilk doğduğunda reflekslerle hareket etmektedir. Daha sonrasında bu refleks hareketler azalır ve yerini istemli hareketlere bırakır. Bebekte çevre algısı geliştikçe yeni deneyimler kazanmaya başlar. Kas-iskelet sistemi geliştikçe birey kendine güvenmeye başlar ve kazandığı deneyimler doğrultusunda hareket repertuarını geliştirir. Normal motor […]

Ebeveyn-Çocuk Bağının, Çocuğun Kişilik Gelişimine Etkisi

Yaşamın ilk 7 yılı, kişilik gelişimi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Ebeveynlerimizle olan bağımız, tüm yaşamımızın ve insan ilişkilerimizin temelini oluşturur. Bu sebeple, çocuklarınızın gelişim sürecinde; tutarlı, sakin, çocuğuna güven ve koşulsuz sevgi veren bir ebeveyn olmak, çocuğunuzun duygusal olarak dayanıklı, gerektiğinde mücadele edebilen ve kendine güvenen bir birey olmasının ilk adımıdır. Çocuklar; onları […]

Kardeş Kıskançlığı Nedir Sebepleri Nelerdir

Çocuklar duygusal gelişimleri boyunca bir sürü farklı duyguyu bir arada yaşar. Bunlar, mutluluk, üzüntü, sevinç, kaygı, korku, kıskançlık gibi duygular olabilmektedir. Kıskançlık duygusu ise, çocuğun sevdiğini veya sevdiklerini başkalarıyla paylaşamaması veya sevdiklerinden yeteri kadar ilgi, sevgi görememesinden kaynaklanan bir duygu olabilmektedir. Diğer bir kardeşin doğumuyla ebeveyn tutumlarının ister istemez değişimi, iki kardeşe olan ilginin bölünmesi, […]

Selektif Mutizm Nedir?

Bazı çocuklar tanıdık ortamda konuşmasına veya etkileşime girmesine rağmen güvenli alanlarından çıkarıldıkları zaman konuşmayıp susma davranışı sergilemektedirler. Selektif mutizm, bir bireyin ev gibi rahat hissettiği durumlarda konuşmasına rağmen; okul gibi konuşma beklentisinin olduğu sosyal durumlarda devamlı olarak konuşmaması ile karakterize edilir. Selektif mutizmi yani seçici konuşmamazlık durumunu biz aynı zaman da anksiyete bozukluğu grubunda da […]

Az Soru Çok İletişim

Aileler çocuklarla oyun oynarken, çoğunlukla nesnelerin adlarını, ne yaptıklarını sorarlar ve ‘’öyle yapma böyle yap’’ gibi yönergeler verirler. Hatta çocuktan cevap alamayınca aynı soruları tekrar tekrar sorarlar, istedikleri gibi oynamazsa oyuna katılmamakla tehdit ederler. Bu durum çocuk ve ebeveyn ilişkisine ket vurur; çünkü çocuklar kendi istedikleri oyunu oynayamaz, istedikleri gibi davranamazlarsa kaygılanırlar, oyun onlar için […]

Filial Terapi Nedir?

Filial kelime anlamı kız /erkek çocuk olarak Latince’den gelip ebeveyn-çocuk olarak tercüme edilmiştir. Filial Terapi ise, 1960’ların başında Dr. Bernard ve Louise Guerney tarafından geliştirilmiş, oyunun gücü ile aile ilişkilerini kuvvetlendirmek için ebeveynleri sürecin içine dahil ederek problemleri birlikte nasıl çözebilecekleri, sağlıklı ilişkiyi nasıl sağlayabileceklerini öğrendikleri Psikoegitimsel bir süreçtir. Ebeveynler bu süreçte çocuklarının gelişimine dair […]

Yutma Bozuklukları

Çoğumuz genel olarak yiyecekleri nasıl yuttuğumuzu düşünmeyiz. Fakat ağzımıza yenilebilir bir şey koyduğumuzu, bir süre çiğnediğimizi ve sonra devamında yuttuğumuzu biliyoruz. Yiyecekleri tüketirken yaşadığımız zorluklar, bizim bu süreci önemsememizi hatırlatıyor. Yerken öksürebilir ya da gidişatında bir yanlışlık olduğunu hissedebiliriz. Bir şeyler içerken güldüğümüzde burnumuzdan gelmesi veya duygusal sebepler kaynaklı tıkanmış, boğulmuş hissetmelerimiz olabilir. Yutma bozukluklarını […]

Sosyal Beceride Motor Hareketler ve Ergoterapi

Sosyal katılımı gerçekleştirirken sadece duygusal ve iletişimsel olarak hayatın içinde olmayız, ellerimiz, kollarımız, yürütücü işlevlerimiz, motor hareket repertuvarımızla işin içerisinde oluruz. Bu işin içerisinde ne kadar motor hareketimizle varsak, akademik ve sosyal ortamlarda o kadar iyi performans sergiliyoruz demektir. Çünkü beyin, bebeklikteki ilkel reflekslerin üzerine her zaman koymaya hazırdır. Her üzerine koyduğu ilkel refleksler ya […]

Pekiştireçler Ve Özel Eğitim

Pekiştireçler, ortama eklendiğinde ve çıkartıldığında bir davranışın yapılma sayısını veya sıklığını arttıran ya da azaltan uyarıcılardır. Pekiştirme ise bir davranışın sıklığını belirli bir uyarıcı sayesinde arttırmaktır. Bizler, günlük yaşamımızın hemen her anında pekiştirilir ve farkında olarak yahut olmayarak pekiştirmeler yaparız. Bazen kahvaltı sofrasında bazen kahve aldığımız dükkanda bazen de çocuğumuzla geçirdiğimiz vakitlerde sıklıkla buna rastlarız. […]

Konuşma Sesi Bozukluğunda Erkek Cinsiyet Faktörü

Yapılan araştırmalara göre konuşma sesi gecikmesi okul öncesi dönemdeki erkek çocuklarda, kız çocuklara göre daha fazla oranda görülmektedir. Bu duruma olası bir neden olarak; erkekler de dikkat, planlama gibi bilişsel süreçlerin olgunlaşmasının kızlara göre daha yavaş olması söylenebilir. Ve ayrıca yapılan çalışmalar yine bize gösteriyor ki ince motor ve dokunsal görevleri yerine getirmekten sorumlu beyin […]

Yenidoğan Bebeklerde Duyu Bütünleme Süreci

Yenidoğan bebeklerin bile sinir sistemi hiçbir durumda bomboş bir sayfa değildir. Her birinin “geliştirmek üzere sinir sistemleri ustaca çalışır, Duyuları ayrıntılar, sınıflandırır, işlemler ve uygulamaya dökmek için kendince çalışmalar yürütür. Sinir sistemini bilgilerle doldurmak içinde elindeki veri başlarda sadece duyularıdır. Annenin sıcak fiziksel teması, memeden gelen süt, yanağına çarpan battaniyesinin kaşındırcı hissi, gözüne çarpan parlak […]

Çocuklarda Cinsiyet Ayrımcılığını En Aza İndirmek İçin Neler Yapılabilir?

Cinsiyet ayrımcılığı maalesef bizim kültürümüzde yaşadığımız ve çocukların da bu durumdan etkilendiği, sonucunda da duygularını ve davranışlarını ona göre şekillendirdiği bir olgudur. Bu durumu gittikçe daha çok insan yaşıyor ve farkında bile olmadan belki de sonrasında kendi çocuklarına yaşatıyor. Bu yüzden aslında çocuklarımızı cinsiyetçi bir yerden ‘erkek’ rolü ‘kız’ rolü olarak sınıflandırmadan yetiştirmenin önemini fark […]

Çocuklar Hayal Kırıklığına Uğramalı Mı?

Sevgili aileler, sizce bir bireyin tüm hayatını mutlu geçirmesi, hiç ağlamaması, öfkelenmemesi ve kızmaması mümkün müdür? Çocukların sosyal duygusal gelişiminin önemli bir parçası da bazen ufak hayal kırıklıkları ve üzüntüler yaşamaktır. Çocuklarınız da birer birey oldukları için, onları gerçek dünyaya ve hayata güvenle hazırlayacak olan kişiler sizlersiniz. Çoğu konuda olduğu gibi, çocuklarınıza hayal kırıklıklarınızla, öfkeyle […]

Edinilmiş Konuşma Apraksisi Nedir?

Apraksi, beyinde posterior parietal korteksin hasarıyla karakterize bir motor bozukluktur. Bireyler kendilerinden beklenen hareketi anlamalarına rağmen hareketi yapacak motor planlamada zorluk yaşarlar. Edinilmiş Konuşma Apraksisi; verbal apraksi (sözel apraksi) olarak adlandırılan bir apraksi tipidir. Edinilmiş konuşma apraksisi çoğunlukla dizartri, afazi veya diğer bilişsel bozukluklarla beraber gözlenebilmektedir. Bu bozukluklar bazı zamanlar apraksiyi maskeleyebilir. Konuşma apraksisinde afazide […]

Çocuklar ve Gençlerde Depresyon

Herkes zaman zaman üzgün veya nötr hisseder; hatta çocuklar ve gençler bile. Bununla birlikte, uzun süreli ve değişken üzüntü dönemleri yaşayan gençlerin, majör depresif veya distimik bozukluklar gibi daha ciddi tıbbi durumları olabilir. Depresyon, kaybolup tekrar ortaya çıkabilen döngüsel semptomlara sahip bir duygu durum bozukluğu olarak sınıflandırılır. Bu semptomlar, genç bir kişinin düşüncelerini, duygularını ve […]

Güvenli Bağlanma Nedir

Güvenli Bağlanma denilen durum bakım veren ve çocuk arasında aslında pozitif ve yakın bir ilişki kurularak gerçekleşir. Göz teması kurarak dokunarak, sarılarak, sakinleşmesi gerektiği zamanlarda yanında olarak çocuğa özel olduğunu ve değer verdiğinizi hissettirmiş olursunuz. Yani diğer bir adıyla çocuk tarafından koşulsuz sevilmenin hissedilmesi de diyebiliriz. Peki güvenli bağlandık mı bağlanmadık mı, ilişkimize bir zarar […]

Öğrenme, Okuma, Yazma Problemleri ve Ergoterapi

Okuma, yazma ve öğrenme becerileri kendi başlarına bile pek çok beceriyi uygulamayı beraberinde getiren dinamiklerdir. Okuma; kelime tanıma ve ses/harf ilişkisi kurma-kodlama olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Kelime tanıma, okunan kelimenin görsel algılama süreçlerinden geçerek kelime hafızasında anlamlandırılmaktadır. Dolayısıyla çocuk sadece görsel-algısal beceride bile zorlanıyor ise okumanın tam anlamıyla gerçekleşemeyeceğini gösterebilir. Bu durum, aynı zamanda diğer […]

Duyusal Regülasyon

Bizler hayata adapte olabilmek, yaşama dair becerileri sergileyebilmek ve sürdürebilmek için regülasyon becerisine ihtiyaç duyarız. Gün içerisinde her an kullandığımız regülasyon becerisini doğduktan sonra ilk üç ay içinde keşfeder, öğrenir ve geliştirmeye başlarız. Regülasyon, bakıldığında kelime anlamı olarak düzenleme demektir. Burada bahsedilen düzenleme aslında kişinin kendini, duygularını, düşüncelerini, istek ve arzularını denetlemeleri bilhassa tedirgin oldukları, […]

Çocuğunuzun Sevgi Diliyle Konuşmak

Koşulsuz sevgi sizin için tam olarak nedir? Koşulsuz sevgi bir çocuğu yaptığı şeyler için mi kabul etmektir, yoksa olduğu gibi mi kabul etmektir? Bu sorunun cevabı belki birçoğumuz için aynı olsa da sevgi birçok değişkenle şekil alabilmektedir. Çocuk ne yaparsa yapsın ebeveyn çocuğunu daima sever. Bu bir koşula bağlı olsa da olmasa da değişmez. Ama […]

Çocuklarda Vestibüler Bozukluk

Vestibüler sistem, denge ve hareket sistemi duyusuna liderlik eden duyu sistemlerinden bir tanesidir. Motor koordinasyon, uzaysal hareketler, doğrusal hareketler bu sistem üzerinden gelişir. Vestibüler Bozukluk Nedir? Vestibüler sistemin bir hastalığı, inflamasyonu, enfeksiyonu veya yaralanması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunudur. Çocuklarda vestibüler bozukluk genelde dizziness ve vertigo yaygın olarak görülen semptomlardır. Vertigo denge ve postural kontrol […]

Duyusal Regülasyon Nedir?

Çocuklar, bedeninden gelen ve içinde bulunduğu ortamdaki uyaranları değerlendirerek çevreye karşı bir tepki oluşturur. Bu tepkiler onu duygusal ve duyusal olarak iyi ya da kötü hissetme tepkileridir. Özellikle 0-2 yaş döneminde duyusal öğrenmenin aktif olduğu dönemde çocuklar çevresindeki her şeyi duyularıyla hisseder ve anlamlandırır. 0-2 yaş sonrası ise biraz daha bilişsel öğrenme ön plana çıkmaya […]

Ses Bozukluğu Nedir

Ses bozukluğu nedir diye baktığımız zaman karşımıza kişinin yaşına, cinsiyetine ve ait olduğu topluma uygun olmayan perdede incelik ve kalınlıkta olması, sesin kısıklığı veya çok yüksek olması ve sesinin kalitesinde pürüzlülük boğukluk gibi sorunlara sahip olması durumu çıkmaktadır. Ses bozuklukları kişilerin bireysel, mesleki ve sosyal yaşamlarını etkileyebilmektedir. Ses Bozukluğu Bulguları Nelerdir? Ses bozukluğu bulguları arasında; […]

Sosyal ve Duygusal Öğrenme

Pediatrik ergoterapistler, çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel sağlık/esenliğini geliştirmek, ihtiyaç duydukları veya yapmak istedikleri eylemlere katılmalarına yardımcı olmak için anlamlı aktiviteleri aracı olarak kullanır. Müdahale planında terapist; Eğitim Oyun Serbest zaman (boş zaman) Sosyal durumlar Günlük yaşam aktiviteleri (yemek yeme, giyinme, hijyen…), Araçsal günlük yaşam aktiviteleri (yemek hazırlama, alışveriş), Uyku Dinlenme İş (üretkenlik) alanlarındaki […]

Dil ve Konuşma Terapisi Nedir?

Dil ve konuşma terapisti; iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bu bozukluklarının önlenmesi, tespiti, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu ve aynı zamanda bilimsel çalışılması konusunda tam yetkisi olan meslek grubudur. Sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefleyen sağlık ekibinin profesyonel bir üyesidir. Dil ve konuşma bozuklukları, erken çocukluk döneminde başlayıp yaşlılık dönemine kadar […]

Çocuğum Parmak Ucunda Yürüyor

100 çocuktan 7 ila 24’ünün parmak ucunda yürüdüğünü biliyor muydunuz? 12- 15 aylıkken yürümeye başlayan çocuk, yürümenin ilk aşamalarında farklı ayak pozisyonları deneyecektir. 10 ila 18 ay arasındaki çocukların ise yürümeyi öğrenirken, dengede yürümeye yardımcı olduğu için parmak uçlarında yürümeleri yaygındır fakat 24 aylıkken artık ayaklarını yere basacak şekilde yürümelerini bekleriz. Çocuk ayak parmakları üzerinde […]

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Nedir?

Çocukluk çağı konuşma apraksisi (ÇÇKA); konuşmanın üretimi için gerekli olan hareketleri, planlama ve programlamayı etkileyen nörolojik bir konuşma sesi bozukluğudur. Bir konuşmanın üretilmesini belirleyen motor planlama ve programlama, artikülatörlerin doğru hareketi, zamanlaması ve kas aktivasyon miktarını kapsar. Aynı zamanda çocukluk çağı konuşma apraksisi nöromüsküler zayıflıktan kaynaklanmaz. Konuşma apraksisi olan çocuklarda motor planlama ve programlamada bozulma […]

Ödüllerin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Disiplin aracı olarak kullanılan cezanın yerini günümüzde ödül almış olsa da aslında ceza ve ödül birbirine benzer. Sistematik olarak ödül almaya alışmış çocuklarda ödül alamamak, cezalandırılmak gibi öz saygıyı bozabilecek ve öfke uyandırabilecek sonuçları olabilen bir deneyimdir. Aslında çocuklarımızın davranışlarını ödül ile şekillendirmeye, denetlemeye çalışırken onlara istediğimiz değerleri aşılayabildiğimizden emin olamayız. Evet, odasını toplaması için […]

Özgül Öğrenme Güçlükleri – Disleksi

Öğrenme; doğum ile başlayan ve yaşam boyu devam eden aktif bir süreçtir. Eğitim-öğretim ortamlarında çalışmalara katılan ve bu eğitimin başlangıcına kadar belirgin bir “bilgiyi alma ve kullanma” problemi olmadığı düşünülen her çocuğun, okulda başarılı olacağı varsayılır. Ancak, bir sorun gözlenemediği halde okul yaşantısının hemen öncesinden itibaren öğrenmeye ilişkin sorunlar yaşayan pek çok çocuk vardır. Öğrenmeye […]

Çocuklarda Ergoterapi’nin Ruh Sağlığı Üzerindeki Rolü

Çocuğun günlük yaşamı içerisinde bulunduğu rollere (öğrenci, arkadaş, aile üyesi) aktif katılımı, duygusal iyilik, ruh sağlığı ve sosyal yeterliliğin bir arada bulunduğu güçlü bir üçgeni içerir. Çocuklar için bu üçgenin güçlü olması, akran grubu ile aktivitelerde bulunabilmek, arkadaş edinmek ve arkadaşlığı sürdürmek, üzüntü, öfke ve stres durumlarıyla başa çıkabilmek, problemleri çözebilmek, sosyal görgü kuralları durumlarıyla […]

Ergoterapi Ve Uyku

Uyku, dış uyaranlara karşı bilincin kapandığı, canlının iç dengesini sürdürebilmesi ve günlük yaşam aktivitelerini/ işlevlerini anlamlı gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu dinlenme becerisidir. İnsan vücudunun gıdaya, hidrasyona ve oksijene ihtiyacı olduğu gibi uykuya da ihtiyacı vardır. Peki uykunuzun dahi size özel geliştiğini biliyor muydunuz? Sağlıklı insanlar arasında bile uykunun miktarı ve kalitesi, sağlığı ve yaşam kalitesini […]

Ortak Dikkat

Ortak dikkat; yaşamın ilk aylarında öncelikle ebeveynlerimizle, gelecek yıllarda herhangi bir kişi ile jest-mimik kullanarak nesne veya olaylara karşın farkındalıklarımızı paylaşmamız demektir. 0-3 ay arasında gelişen ve gelecek yıllarda üzerine katarak geliştirdiğimiz bu becerinin önemli koşulu, dikkati sürdürmek yahut kaydırmaktır. Çocuk, ortak dikkati sağlayabilmek için bakışlarını karşısındaki kişiye sonrasında olaya veya nesneye aktarıp sürdürebilmelidir. Bunu […]

Çocuk ve İletişim İşlevleri

Biz yetişkinler iletişimi bir araç olarak kullanırız. İletişime geçtiğimizde bir duygu paylaşımı sağlar, iletişim süresince yahut sonunda bir kazanç elde ederiz. Bunun sonucunda iletişim hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra anlaşılmamızı sağlar. İletişim işlevlerini üç grupta ele alabiliriz. Bunlar davranış düzenleme, sosyal etkileşim ve ortak dikkattir. Davranış düzenleme/istek amacıyla kurulan iletişim de temel amaç yetişkinin davranışlarını yönlendirerek […]

Çocuğum Hastanede Kalması Gerektiğinde Ona Nasıl Destek Olabilirim?

Çocuklar belirli sebeplerle hastanede yatmak zorunda kaldıklarında ve bakım verenlerinden belki de ilk defa ayrılmaları gerektiğinde iki taraf içinde bu süreç son derece stresli olabilmektedir. Ebeveynler çocuklarının yaşadığı bu deneyim için onlara nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda zorlanabileceklerinden dolayı bu konuyla ilgili birkaç noktayı ele alalım. Öncelikli olarak bu durumu her konuda olduğu gibi çocuğunuza önceden […]

Çocuğum Yazı Yazmakta Zorlanıyor

Birçok ebeveyn veya eğitimci çocuklarında/öğrencilerinde yazı yazma eylemi ile ilgili problemlerin altında yatan belirtilerini fark etmekte zorlanabilirler. Bu nedenle çocuğumuz, ödev ya da okul saati geldiğinde gösterdikleri kaçışı ebeveynler; tembel, ilgisiz ya da inatçı olarak düşünmektedirler. Fakat çoğu zaman çocuğumuz ile empati yapmak yerine bu durumu onun tembel oluşuna bağlamaktayız. Peki ya empati yapmak için […]

Boşanma Sürecinde Olan Ebeveynler

Bireyler nasıl evlilik birliği kurmak için bir araya geliyorsa, çeşitli sebeplerle de evlilik süreçlerini sonlandırmak için boşanma yolunu tercih edebilir. Bu süreç sadece anne baba için gerçekleşen bir süreç olmasının aksine, çocukları ve onların hayatını da etkileyen önemli bir durumdur. Ebeveyn tutumlarının çocuğun gelişim sürecinde gözlenen etkileri çok kritik bir noktaya sahiptir. Aynı düzeni olabildiğince […]

Ruh Sağlığında Ergoterapi

Ergoterapi bilimi kökenlerinin mental rahatsızlıklara dayandığını biliyor musunuz? Mental rahatsızlığı olan birçok bireyde günlük yaşam aktivitelerini devam ettirmekte çok ciddi sorunlar gözlenir. Bu durum rutinlere ve düzensizliklere dönüşür. Bir süre sonra kişinin yaşantısında zihinsel, fiziksel, sosyal, akademik-iş ve psikolojik olarak yıkımlara sebep olur. Tam da bu noktada ergoterapi yaklaşımı bireylerin hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli becerileri […]

Okul Çağında Dispraksi ve Ergoterapi

Dispraksi, nörolojik süreçleri içerisine alan günlük yaşamdaki temel becerileri başlatma, sürdürmede ve sonlandırma da ihtiyaç duyulan planlama becerimizdeki bozukluktur. Bu bozukluktan etkilenen çocuklar, genellikle beceriksiz ve sakar görünürler. Becerileri öğrenmede yavaş olup, genellikle görevlerden kaçınabilirler. Yani durum, sakarlıktan daha fazlası olup, bireyin motor becerilerini öğrenme, gerçekleştirme ve sürdürme becerileri etkilenmiştir. Görevlerden veya temel becerilerinden kaçınmaları, […]

Normal Çocuk Derken Ne Demek İsteriz?

Her çocuğun kendine özgü olduğunu sıklıkla duymuşuzdur. Bu duyumu görmek istersek yaşamın her anında çevremize baktığımızda herkesin bireysel farklılıklarının olduğunu ve bunların bazılarını kolaylıkla ayırt edebiliriz. Bu farklılıkları gerek fiziksel gerek duygu ve düşüncesel gerekse davranışsal olarak birçok farklı açıdan ele alıp örneklendirebiliriz. Örneğin; Kimimizin saçları sarıyken kimimizinki siyahtır, kimimiz sese karşı fazla duyarlı olurken […]

Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazmanın Gelişimi

Çocukların okul yaşamlarında öğrendikleri en temel beceri okuma ve yazmadır. Bu iki becerideki yeterlilikleri, ileri ki yıllarda gösterecekleri akademik performansın belirleyicisidir. Bir metni başarıyla okuyabilmemiz için iki beceri gereklidir; bunlardan biri çözümleme dediğimiz metni sese dönüştürme diğeri ise okuduğunu anlama dediğimiz yazıdan anlam çıkarmadır. Okumayı öğrenmenin okuduğunu anlamak için eşik oluşturduğu düşüncesinden dolayı çocukların okul […]

Artikülasyon Ve Fonolojik Bozukluklar

Artikülasyon veya bir diğer adıyla sesletim, konuşmada yer alan çeşitli organların düzenli ve planlı olarak gerçekleştirdiği hareketler ile konuşmanın oluşturulmasıdır. Artikülasyon da görev alan yapılar; çene, dudak, dişler, dil, küçük dil ve yumuşak damaktır. Akciğerlerimizden gelen hava bu yapılarda şekillenir. Artikülasyon problemleri, çocuğun belirli sesleri üretmede güçlük yaşaması veya yanlış üretmesidir. Bu durum da konuşmanın […]

Anlaşıldıkça Gelişen Beceri: Self Regülasyon

Ailelerle olan sohbetlerimde “self regülasyon” kavramına deyinmeden süreci planlamanın ve uygulamanın çok mümkün olmayacağını ergoterapist olarak öngörebiliyorum. Ergoterapide özel olan bu kavramı her telaffuzumda düşünceli, biraz derin, bazen nötr bakışlarla karşı karşıya kalıyorum. Yabancı olduğumuz bu kavramı kullanırken aslında “kendini sakinleştirebilme becerisi”nden bahsederiz. Sakinleştirebilme becerisi günlük yaşantımızın şüphesiz her alanında duygu, düşünce, davranış, duyusal sistem […]

Çocuğa Ölüm Konusu Nasıl Anlatılmalıdır?

Çocuklar, merak ettikleri her konuyu anlamak, neden ve nasıl olduğunu öğrenmek için ebeveynlerine zaman zaman sorular sorar. Bu sorulara cevap almak, bilmedikleri durumları öğrenerek çözümlemeye çalışmak, olası bir tehdide karşı kendilerini güvende hissetmelerine imkân tanır. Bu sorular, bazen anne baba tarafından kolay cevaplanan sorular olurken, bazen de ebeveynlerin hazırlıksız yakalandıkları karmaşık konular olabilir. Böyle zamanlarda, […]

Uyaran Eksikliği

Çocuklar doğduğu andan itibaren dış dünyayı uyaranlar aracılığıyla tanırlar. Bu tanıma süreci anne karnından başlayarak yaşamın sonlandığı âna kadar devam eder. Çocuk, daha anne karnındayken aldığı o sıkışma uyaranını, uykuya geçerken rahatlayabilmesi adına bizler, kundaklama yöntemini kullanarak yine aynı sıkıştırma uyaranını veririz. Bu uyaranlar yetişkinlerin yüzlerce farklı ve zengin tat uyaranlarını her geçen gün keşfetmesi […]

Ebeveyn Olarak Otizmli Çocuğum İçin Ne Yapabilirim?

Otizm ile yeni tanışmış ailelerin birçoğunun aklında hep bu soru dolaşır. Aklımızda gezinip duran, kimi zaman bizi kaygılandıran çocuğumuzun otizm tanısı aslında ailelerin çocuklarının içinde bulunduğu durumu çözümleyememelerinden kaynaklanıyor olabilir. Aileler ilk olarak otizm üzerine söylenmiş birçok kalıp sözden, şunları yapar bunları yapamaz gibi genellenmiş yargılardan uzak durarak işe başlamalıdır. Çünkü otizm aslında nöroçeşitliliktir ve […]

Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi, 24-36 ayları arasında çocuğun bezden ayrılıp artık ebeveynleri gibi klozete tuvaletini yaptığı bir dönemdir. Kimi çocuk bu sürece bu aylardan daha önce de hazır olabilir, kimisi sonra da hazır olup tamamlayabilmektedir. Bu noktada, çocuğu zorlamamak, hazır olmadığını düşünüyorsanız başlamamak gerekir. Bu sürece başlamadan önce sizin de bakım veren olarak hazır olmanız ve sakinliğinizi […]

Oyuncaksız Oyunlar

Bir çocuk, bir süpürge makinasıyla da oynayabilir. Çekirdek kabuklarıyla da. Nasıl mı? O süpürge makinası bazen bir fil olur ve kocaman bir hortumu vardır. O Çekirdek kabukları birleşerek koca bir dağ ve ova olur. İçerisinde uzun yollar ve nehirler vardır. Ve çoğu zaman o çekirdek kabuklarının birleşiminden oluşan dağ yığıntısı bir yapbozun birleşiminden daha keyif […]

Serebral Palsi ve Ergterapi

Oldukça önemli olduğunu düşündüğüm ve her 1000 bebekten 2’sinde rastlanıldığı ortaya konulan serebral palsiyi konuşmak istedim. Serebral palsi vücut hareketleri ve kas kontrolünün kaybı ile karakterizedir. Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında bebeğin beyninde meydana gelen hasar sonucunda gelişen hareket bozukluklarıyla birlikte zihinsel gerilikler, nöbetler, görme, işitme, konuşma, solunum bozuklukları, yeme bozuklukları,algılama, öğrenme ve […]

Otizm Spektrum Bozukluğuna Bağlı Konuşma ve İletişim Bozuklukları ve Çözüm Önerileri

Yaşamın ilk yıllarından başlayan, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, bazen sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan bazı vakalarda, beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık, otizm spektrum bozuklukları olarak adlandırılmıştır. Bu belirtiler otizmi, Asperger sendromu gibi daha hafif seyreden otizm spektrum bozukluğundan (OSB) ayırır. Otizm beynin birçok kısmını etkiler ama bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi […]

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda (DEHB) Ergoterapi

Çocukluktan başlayıp yetişkinlikte de devam edebilen, dikkat eksikliği ve hiperaktivite olarak iki farklı durumu içeren bu bozukluk, üç farklı türü barındırmaktadır. Bu türler: Kombine DEHB (en yaygın), Dikkat ve konstrasyon eksikliğinin ön planda olduğu DEHB, Dürtüsellik-hiperaktifliğin ön planda olduğu DEHB, şeklinde ayrılmış olup toplumda çok yaygın görülen tablolardır. Klinik ortamda anamnez alırken “okul sürecine girene […]

Beklenen An: Emekleme

Bebeğin doğumundan itibaren ailenin heyecanla beklediği en özel anlardan biri de şüphesiz emekleme süreçleridir. Emekleme dönemlerinin fiziksel gelişim için önemli bir basamak olduğunu bilen ebeveynler , emeklemeden yürüyen bebekleri için gelişim kaygısı duyarak bizlerle iletişime geçebiliyorlar. Bu noktada ergoterapistler olarak , bebeğin duyusal gelişimini de ön planda tutarak aslında emeklemenin her gelişimin bir parçası olduğunu […]

Pediatrik Ergoterapist Aile İlişkisi ve İş Birliği

Ailenin yapması gereken ve belki de en zor olanı yaşanılan süreci olduğu gibi kabul etmektir… Böylece durumla başa çıkmak ve gerçekçi çözümler üretebilmek daha kolay olacaktır. Süreci reddetmek, ilerleyebilecek olan yolun önüne her gün yeni bir engel koymaktır. Varolan durumu kabul etmemek, her gelişim alanında çocuğu sıkıntıya sürüklemektedir. Örneğin, iletişimsel olarak geliştirilebilecek sosyal becerilerde daha […]

Hayvanlarla Büyüyen Çocuklar

Hayvanlarla büyüyen çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde birçok olumlu etkinin olduğunu artık biliyoruz. Ebeveynler tarafından da en çok bu yönüyle ilgi çeken bir durum haline geldi fakat size zamanla alışan bir can olduğunu unutmadan sahiplenmek ve onları bir süre sonra yalnızlığa terk etmemek gerektiğinin bir kez daha altını çizmeden böyle keyifli bir konuya başlamak istemiyorum. […]

Pandemide Ergoterapi

İçinde bulunduğumuz süreç, Türkiye’de ve dünyada geniş çaplı birçok önlem alınmasına neden oldu. Toplum sağlığını korumak adına alınan bu önlemlerden biri olan kısıtlamalar, bazı ruhsal-fiziksel bozuklukların/sorunların varlığını konuşmamıza neden olmaktadır. Sevdiklerimizi görememek, onlara dokunamamak, sosyal faaliyetlerimizin bir anda elimizden alınması, ekonomik kaygıların artması, sürecin belirsizliği, sürekli evde bulunmaktan ötürü zamanla yaşadığımız aktivite yetersizlikleri, fiziksel hareketin […]

Otizmde İletişime Yönelik Çözüm Önerileri

Yaşamın ilk yıllarından başlayan, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, bazen sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan bazı vakalarda, beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık, otizm spektrum bozuklukları olarak adlandırılmıştır. Bu belirtiler otizmi, Asperger sendromu gibi daha hafif seyreden otizm spektrum bozukluğundan (OSB) ayırır. Otizm beynin birçok kısmını etkiler ama bu etkinin nasıl geliştiği çok iyi […]

Konuşma Terapisi (Konuşma – Dil Patolojisi)

Konuşma terapisi temelde iletişim terapisidir. Konuşma terapistleri, sözel ve sözel olmayan , yazılı herhangi bir şekilde iletişim kurmakta zorluk çeken kişilere yardımcı olur. Konuşmayı anlamakta güçlük çeken veya okumayı zor bulan insanlara yardımcı olurlar. Bebekler ve küçük çocuklar için konuşma terapisi, ebeveynlere nasıl zengin bir dil ortamı sağlayacaklarını ve çocukları için dil gelişimini nasıl kolaylaştıracaklarını […]

Çocuğum Okula Başladı

Covid 19 süreci hepimizin hayatında çok büyük değişikliklere yol açtı. Eğitim ve öğretim yaşantısı da büyük değişim yaşayan alanlardan biri. Her ne kadar ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde okula gidişler henüz kısıtlanmış olsa da çalışan anne babaların en büyük destekleyicisi okul öncesi okulları ya da bakım evleri büyük bir yoğunlukla işlemeye devam ediyor. Hal bu olunca […]

Duyu Bütünleme Terapisini Kim Uygular ?

Günümüzde çok sık duyduğumuz terapi yöntemlerinden biri haline gelen duyu bütünlemeyi ülkemizde özel eğitim öğretmeninin uyguladığını, hatta bir beden eğitimi öğretmeninin dahi uyguladığını duyabilirsiniz. ‘Peki terapi bunun neresinde?’ diye düşünmüyor değiliz. Bu yazıda niçin bu durumu ebeveyn olarak sorgulamalısınız bunun üzerinde bilgiler aktarıyor olacağım. Şöyle izah edelim: Terapi kelimesinin dilimizdeki karşılığı tedavi anlamında kullanılır. Danışan […]

Oyun Terapisine Dair: Bu Süreçte Çocuk ve Ebeveynleri ne Bekler?

Oyun terapisi yetişkin psikoterapisinin çocuklar için uyarlanmış halidir. Oyun terapisi uluslararası standartlara uygun bir oda içerisinde oyun terapisi alanında yeterliliğe sahip psikolog ya da psikiyatrlar tarafından gerçekleştirilir. Oyun odasında oyuncaklar çocuğun kelimeleri oyun ise çocuğun dilidir. Yetişkinlerin konuşma terapisinde kendi yaşantılarına dair anlatıları, oyun terapisinde ise oyunlar danışanın ruhsal sağlığı ile ilgili bilgi verir. Çocuk […]

Eller Beyinin Uzantısıdır

Bilimsel olarak bakıldığında el ve parmakların oluşturduğu hareket kabiliyetine ince motor beceriler adı verilmekteedir. Örneğin ilerleyen yaşlarda kalem tutmak, yazı yazmak,resim yapmak, makas kullanmak, ayakkabı bağlamak, giyinmek gibi birçok günlük yaşam aktivitesini ellerimizi anlamlı kullanmadan yapabilmek mümkün değil… Tam olarak bu noktada aktiviteye geçiş sorunları ve aktivitede yetersizlik yaşayan bireylerde ergoterapi desteği oldukça önem arz […]

Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu bütünleme terapisi ilk kez Amerikalı bir ergoterapist olan Jean Ayres tarafından uygulanan ve günümüzde tüm dünyada yetkin terapistler tarafından uygulanan bir terapi metodudur. İstek ve ihtiyaca uygun yapılandırılmış ortamlarda yaş ve cinsiyete bakılmaksızın uygulanan bu terapi yönteminde dünyada özellikle pediatri alanında yapılan birçok çalışma duyu bütünleme uygulamalarının artmasına ve tanınmasına neden olmuştur. Duyu bütünleme […]

Ergoterapist Gözüyle Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

Otizm spektrum bozuklukları çok sık duyar olduğumuz ve dijital ortamların/yayınların katkılarıyla önceki yıllara istinaden önemli ölçüde farkındalığımızın geliştiği en yaygın gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluklardan biri haline geldi. OSB’li bireylerin özellikle sosyal davranış ve iletişim becerilerini kontrol eden beyin fonksiyonları yaşamları boyunca etkileniyor. Ergoterapi, tüm bu durum ve süreci yönetebilmek için gerekli becerilerin kazanılmasında ve […]

Otizm ve Ergoterapi

Otizm spektrum bozuklukları çok sık duyar olduğumuz ve dijital ortamların/yayınların katkılarıyla önceki yıllara istinaden önemli ölçüde farkındalığımızın geliştiği en yaygın gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluklardan biri haline geldi. OSB’li bireylerin özellikle sosyal davranış ve iletişim becerilerini kontrol eden beyin fonksiyonları yaşamları boyunca etkileniyor. Ergoterapi, tüm bu durum ve süreci yönetebilmek için gerekli becerilerin kazanılmasında ve […]

Anda Kalmayı Öğretebilmek

Önce anda kalmayı öğrenebilmek ve kendimizi psikolojik olarak ele almamız gereken bu durumu çocuğumuza öğretebilmek. Kendimiz iş yerimizde yaşadığımız görmezden gelinme duygusunu çocuğumuza, eşimize yansıtıyor muyuz? Kendi kök ailemizde gördüğümüz olumsuz psikolojik etkileri çekirdek ailemize yansıtıyor muyuz? Eşler olarak aramızdaki anlaşmazlıktan çocuklarımızı sorumlu tutuyor muyuz? Boşanmama, katlanma sebebi olarak çocuklarımıza senin için bu fedakârlığı yapıyorum […]

Eyvah Boşanıyoruz!

Hiçbir aile boşanma hayalleri ile kurulmaz. Ne var ki bazen her iki yetişkin de hayatlarına daha sağlıklı ve mutlu devam edebilmeleri için eşlik ilişkisini sonlandırmaya karar verebilirler. Bu durum çocuklu aileler için zor bir süreci başlatabilir. Çocuğuma nasıl söylemeliyim, acaba onun için evliliğe devam etmeli miyim, şimdi anne ya da babasını hayatımda nasıl konulandırmalıyım, yeni […]

Pediatrik Ergoterapi

Ergoterapinin birçok çalışma alanı var fakat Türkiye’de en çok ergoterapist çalışmalarına denk geleceğiniz alan olan pediatrik ergoterapi hakkında daha detaylı bilgi aktarmanın siz değerli aileler ve danışanların/hastaların yol göstericisi olan değerli uzmanlar için aydınlatıcı olacağına inanıyorum. Çocukların günlük yaşam aktivitelerini maksimum bağımsızlıkla yerine getirebilmeleri üzerinde duran ergoterapistler, çocuğun oyun oynama ve öğrenme yeteneklerini geliştirir. Bu […]