Blog – Sekoya Çocuk Merkezi

Blog

Boşanma Sürecinde Olan Ebeveynler

Bireyler nasıl evlilik birliği kurmak için bir araya geliyorsa, çeşitli sebeplerle de evlilik süreçlerini sonlandırmak için boşanma yolunu tercih edebilir. Bu süreç sadece anne baba için gerçekleşen bir süreç olmasının aksine, çocukları ve onların hayatını da etkileyen önemli bir durumdur. Ebeveyn tutumlarının çocuğun gelişim sürecinde gözlenen etkileri çok kritik bir noktaya sahiptir. Aynı düzeni olabildiğince […]

Ruh Sağlığında Ergoterapi

Ergoterapi bilimi kökenlerinin mental rahatsızlıklara dayandığını biliyor musunuz? Mental rahatsızlığı olan birçok bireyde günlük yaşam aktivitelerini devam ettirmekte çok ciddi sorunlar gözlenir. Bu durum rutinlere ve düzensizliklere dönüşür. Bir süre sonra kişinin yaşantısında zihinsel, fiziksel, sosyal, akademik-iş ve psikolojik olarak yıkımlara sebep olur. Tam da bu noktada ergoterapi yaklaşımı bireylerin hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli becerileri […]

Okul Çağında Dispraksi ve Ergoterapi

Dispraksi, nörolojik süreçleri içerisine alan günlük yaşamdaki temel becerileri başlatma, sürdürmede ve sonlandırma da ihtiyaç duyulan planlama becerimizdeki bozukluktur. Bu bozukluktan etkilenen çocuklar, genellikle beceriksiz ve sakar görünürler. Becerileri öğrenmede yavaş olup, genellikle görevlerden kaçınabilirler. Yani durum, sakarlıktan daha fazlası olup, bireyin motor becerilerini öğrenme, gerçekleştirme ve sürdürme becerileri etkilenmiştir. Görevlerden veya temel becerilerinden kaçınmaları, […]

Normal Çocuk Derken Ne Demek İsteriz?

Her çocuğun kendine özgü olduğunu sıklıkla duymuşuzdur. Bu duyumu görmek istersek yaşamın her anında çevremize baktığımızda herkesin bireysel farklılıklarının olduğunu ve bunların bazılarını kolaylıkla ayırt edebiliriz. Bu farklılıkları gerek fiziksel gerek duygu ve düşüncesel gerekse davranışsal olarak birçok farklı açıdan ele alıp örneklendirebiliriz. Örneğin; Kimimizin saçları sarıyken kimimizinki siyahtır, kimimiz sese karşı fazla duyarlı olurken […]

Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazmanın Gelişimi

Çocukların okul yaşamlarında öğrendikleri en temel beceri okuma ve yazmadır. Bu iki becerideki yeterlilikleri, ileri ki yıllarda gösterecekleri akademik performansın belirleyicisidir. Bir metni başarıyla okuyabilmemiz için iki beceri gereklidir; bunlardan biri çözümleme dediğimiz metni sese dönüştürme diğeri ise okuduğunu anlama dediğimiz yazıdan anlam çıkarmadır. Okumayı öğrenmenin okuduğunu anlamak için eşik oluşturduğu düşüncesinden dolayı çocukların okul […]

Artikülasyon Ve Fonolojik Bozukluklar

Artikülasyon veya bir diğer adıyla sesletim, konuşmada yer alan çeşitli organların düzenli ve planlı olarak gerçekleştirdiği hareketler ile konuşmanın oluşturulmasıdır. Artikülasyon da görev alan yapılar; çene, dudak, dişler, dil, küçük dil ve yumuşak damaktır. Akciğerlerimizden gelen hava bu yapılarda şekillenir. Artikülasyon problemleri, çocuğun belirli sesleri üretmede güçlük yaşaması veya yanlış üretmesidir. Bu durum da konuşmanın […]

Anlaşıldıkça Gelişen Beceri: Self Regülasyon

Ailelerle olan sohbetlerimde “self regülasyon” kavramına deyinmeden süreci planlamanın ve uygulamanın çok mümkün olmayacağını ergoterapist olarak öngörebiliyorum. Ergoterapide özel olan bu kavramı her telaffuzumda düşünceli, biraz derin, bazen nötr bakışlarla karşı karşıya kalıyorum. Yabancı olduğumuz bu kavramı kullanırken aslında “kendini sakinleştirebilme becerisi”nden bahsederiz. Sakinleştirebilme becerisi günlük yaşantımızın şüphesiz her alanında duygu, düşünce, davranış, duyusal sistem […]

Çocuğa Ölüm Konusu Nasıl Anlatılmalıdır?

Çocuklar, merak ettikleri her konuyu anlamak, neden ve nasıl olduğunu öğrenmek için ebeveynlerine zaman zaman sorular sorar. Bu sorulara cevap almak, bilmedikleri durumları öğrenerek çözümlemeye çalışmak, olası bir tehdide karşı kendilerini güvende hissetmelerine imkân tanır. Bu sorular, bazen anne baba tarafından kolay cevaplanan sorular olurken, bazen de ebeveynlerin hazırlıksız yakalandıkları karmaşık konular olabilir. Böyle zamanlarda, […]

Uyaran Eksikliği

Çocuklar doğduğu andan itibaren dış dünyayı uyaranlar aracılığıyla tanırlar. Bu tanıma süreci anne karnından başlayarak yaşamın sonlandığı âna kadar devam eder. Çocuk, daha anne karnındayken aldığı o sıkışma uyaranını, uykuya geçerken rahatlayabilmesi adına bizler, kundaklama yöntemini kullanarak yine aynı sıkıştırma uyaranını veririz. Bu uyaranlar yetişkinlerin yüzlerce farklı ve zengin tat uyaranlarını her geçen gün keşfetmesi […]

Ebeveyn Olarak Otizmli Çocuğum İçin Ne Yapabilirim?

Otizm ile yeni tanışmış ailelerin birçoğunun aklında hep bu soru dolaşır. Aklımızda gezinip duran, kimi zaman bizi kaygılandıran çocuğumuzun otizm tanısı aslında ailelerin çocuklarının içinde bulunduğu durumu çözümleyememelerinden kaynaklanıyor olabilir. Aileler ilk olarak otizm üzerine söylenmiş birçok kalıp sözden, şunları yapar bunları yapamaz gibi genellenmiş yargılardan uzak durarak işe başlamalıdır. Çünkü otizm aslında nöroçeşitliliktir ve […]

Tuvalet Eğitimi

Tuvalet eğitimi, 24-36 ayları arasında çocuğun bezden ayrılıp artık ebeveynleri gibi klozete tuvaletini yaptığı bir dönemdir. Kimi çocuk bu sürece bu aylardan daha önce de hazır olabilir, kimisi sonra da hazır olup tamamlayabilmektedir. Bu noktada, çocuğu zorlamamak, hazır olmadığını düşünüyorsanız başlamamak gerekir. Bu sürece başlamadan önce sizin de bakım veren olarak hazır olmanız ve sakinliğinizi […]

Oyuncaksız Oyunlar

Bir çocuk, bir süpürge makinasıyla da oynayabilir. Çekirdek kabuklarıyla da. Nasıl mı? O süpürge makinası bazen bir fil olur ve kocaman bir hortumu vardır. O Çekirdek kabukları birleşerek koca bir dağ ve ova olur. İçerisinde uzun yollar ve nehirler vardır. Ve çoğu zaman o çekirdek kabuklarının birleşiminden oluşan dağ yığıntısı bir yapbozun birleşiminden daha keyif […]