Aile Danışmanlığı - Sekoya Çocuk Merkezi

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile içerisinde bir takım sorunlar yaşayan üyelerin bireysel ve aile sistemi içerisindeki psikolojik sağlığını desteklemek için yapılan danışmanlık biçimidir. Aile danışmanlığında psikoeğitsel çalışmalar yapılabileceği gibi eş zamanlı olarak bir takım terapi teknik ve yöntemleri de uygulanabilir. Aile danışmanlığı seansına tüm aile bireyleri aynı anda katılabileceği gibi sadece eşlerin ya da bir ebeveynin katıldığı bir seans da düzenlenebilir. Aile danışmanlığında çalışılan konular şöyledir:

 • Boşanma ve ayrılık
 • Aile içi iletişim problemleri
 • Eşler arasında yaşanan sorunlar
 • Ebeveyn ve çocuklar arasında yaşanan sorunlar
 • Okul problemleri
 • Akut travma ve aile krizleri
 • Yas
 • Taşınma ya da göç etme
 • Evlat edinme
 • Madde bağımlılığı
 • Yaşam dönüm noktaları

EMDR Terapisi Nedir?

Açılımı göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olan EMDR tekniği bireylerin yaşadığı rahatsızlık verici travmatik olguların etkileri olan semptom ve duygusal rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olan bir psikoterapi tekniğidir. EMDR tekniği Adaptif Bilgi İşleme Modeli temel alınarak ortaya konmuştur. Bu modele göre hayatımızda deneyimlediğimiz her olayın üzerinden bir öğrenme gerçekleşir ve bu deneyim, duyum, imge, ses, koku bilgileri işlemlenerek ilişkili bilgi ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece gelecekte tecrübe ettiğimiz benzer olaylarda bu bilgi ağlarına depoladığımız bilgilerle uygun tepkileri veririz. Ancak yaşadığımız bir takım olumsuz deneyimler bu sistemin sağlıksız bir şekilde çalışmasına sebebiyet verebilir. EMDR terapisinin amacı, olumsuz deneyimlerin de sağlıklı bir şekilde işlemlenmesi ve kişinin sahip olduğu bu kaynakları değerlendirebilmesi için destek sunmaktır.

EMDR Çalışma Alanları

 • Erken dönem çocukluk travmaları
 • Savaş stresi
 • Doğal afet
 • Ölüm ve yas
 • Cinsel, fiziksel ve duygusal istismar ve ihmal
 • Fobiler
 • Kaygı bozulukları
 • Panik bozukluk
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Beden algısına yönelik bozukluklar
 • Psikosomatik rahatsızlıklar

Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

Çocuk ve ergenlerin sağlıklı psikolojik gelişimini destekleyecek, günlük hayatta baş etmekte zorlandıkları bir takım zorlukların üstesinden gelebilmeleri adına yapılan çocuk ve ergenlere uygun, bilimsel teknik ve yöntemler bütünlüğünü içerir. Seansların sıklık ve süresi çocuk ya da ergenin yaşadığı problemler, bireysel ihtiyaçları, gelişimsel seviyesine uygun olarak düzenlenir.

Çocuk ve ergen psikolojik danışmanlığında çalışılan konular şunlardır;

 • Davranış Problemleri
 • Uyum Zorlukları
 • Fobiler
 • Çocukluk Çağı Depresyonu
 • Çocuk Gelişim Takibi
 • Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Dürtüsellik
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Duygu Durum Kontrolü
 • Öfke Problemleri
 • Çocuklarda ve Ergenlerde Kaygı
 • Özgüven Kazandırma
 • Ders Başarısızlıkları
 • Okul uyum problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Tacizden Korunma ve Mahremiyet Eğitimi
 • Cinsel, Fiziksel ve Duygusal İstismar
 • Travma
 • Ölüm ve yas
 • Tik bozuklukları

Diğer Hizmetlerimiz

Özel Eğitim
Oyun Terapisi
Ön Başvuru Formu
İnsan Kaynakları

Desteğe İhtiyacınız Var mı?

Bize ulaşarak destek alın.

İsim (*)

Telefon (*)

E-Posta (*)

İlgili Hizmet

Mesajınız